MMT261: Oblig 4 - Web feed (RSS)

MMT261: Oblig 4 - Web feed (RSS)

Hensikten med obligatorisk oppgave 4 er å utvide videobloggen fra oblig 3 til å ha en RSS-versjon (web feed) av dette "nettstedet".

Tema

Krav til oppgaven

Tips RSS 2.0

En web feed som følger RSS 2.0-spesifikasjonen må som minimum inneholde følgende XML-noder:

<rss version="2.0">

  <channel>
    <title>...</title>
    <link>...</link>
    <description>...</description>
    <item>
      <title>...</title>
      <link>...</link>
      <description>...</description>
    </item>
    <item>
      <title>...</title>
      <link>...</link>
      <description>...</description>
    </item>
  </channel>
</rss>

Rett under channel-noden beskrives RSS-feed'en (title, link, descriptioin). Hver item-node inne i channel-noden tilsvarer et innlegg i bloggen (i eksemplet ovenfor har vi 2 item-noder; dvs. 2 innlegg). I tillegg til dette finnes det også en del "kan ha" undernoder som med fordel kan benyttes (se forelesningsnotater fra forrige uke eller w3schools.com).

Innlevering

Lykke til!